8 Liikettä eteenpäin kääntyneille olkapäille - Treeniopas

Sovellus


VIDEO

Eteenpäin kääntyneet olkapäät ovat yleinen ongelma paitsi toimistotyöläisillä, myös esimerkiksi kuntosaliharjoittelijoilla. Näyttöpäätteiden äärellä etukumarassa oleskelun lisäksi myös yksipuolinen harjoittelu voi kääntää olkapäitä eteenpäin. Mikäli rintalihakset, etuolkapäät ja leveät selkälihakset ovat jatkuvasti kireänä, voivat ne kääntää olkapäät eteenpäin ja sisäkiertoon kroonisesti. Tämän seurauksena syntyy usein vääränlaisia liike- ja lihasaktivaatiomalleja, jotka voivat olla riskitekijänä monenlaisissa olkapäänseudun vammoissa ja rasitustiloissa. Olkapäitä taaksepäin ja ulkokiertoon kääntävät takaolkapäät eli hartialihaksen takaosa, suunnikaslihakset, epäkkään keski- ja takaosa, pieni liereälihas sekä alempi lapalihas. Kyseisten lihasten harjoittelu korjaa tehokkaasti eteenpäin kääntyneisiin olkapäihin liittyvää lihasepätasapainoa.

8 liikettä eteenpäin kääntyneille olkapäille:

Aktivoivat liikkeet:
1. Suorin käsin veto horisontaalisesti (Kohdelihakset: kolmipäisen hartialihaksen takaosa, epäkäslihaksen keskiosa sekä suunnikaslihakset)
2. Face pull (Kohdelihakset: kolmipäisen hartialihaksen takaosa, alempi lapalihas, pieni liereälihas, epäkäslihaksen keski- ja takaosa, suunnikaslihakset sekä kyynärnivelen koukistajat)
3. Olkapään pyöritykset (Kohdelihakset: kolmipäisen hartialihaksen taka- ja keskiosa, epäkäslihaksen keskiosa sekä suunnikaslihakset) Mobilisoivat liikkeet:
4. Rintalihasten mobilisointi. Toista liike kummallakin kädellä.
5. Etuolkapäiden mobilisointi. Liikelaajuuden kehittyessä voit ottaa kapeamman otteen kuminauhasta.
6. Leveiden selkälihasten mobilisointi. Toista liike kummallakin kädellä.
7. Lavanlähentäjien mobilisointi. Toista liike kummallakin kädellä.
8. Rintarangan mobilisointi tuplapallolla. Pyri tuottamaan liikettä pääosin rintarangasta. Mikäli liikettä syntyy vain lannerangassa, voit jännittää vatsalihaksia ja painaa alaselkää kohti maata. Voit tehdä liikkeen myös seinää vasten, jolloin tuplapallon aiheuttama paine on kevyempi.